HUY HOÀNG - NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ VÀ LÀM BÁNH, Lô A17, Kiệt 244 Điện Biên Phủ, P. Trường An, TP. Huế, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0916383767

Nguyên liệu làm bánh

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/pg/Huy-Ho%C3%A0ng-Food-924523407739691/photos/?ref=page_internal
0