HUY HOÀNG - NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ VÀ LÀM BÁNH, Lô A17, Kiệt 244 Điện Biên Phủ, P. Trường An, TP. Huế, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0916383767

KEM - SỮA RICH

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/pg/Huy-Ho%C3%A0ng-Food-924523407739691/photos/?ref=page_internal
0